Regler for rypejakt

Årsmøtesak 21. januar 2017 sak 4 innkomne saker VIII som fikk følgende vedtak:

«Opphever fredning på rype, døgnkvote på 2. Forbud mot hund. Ikke lov å jakte etter 23. des.»