Fiskestellsutvalget

Valgt fiskestellsutvalg er Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Kåre Olav Holm.

Oppgavene til fiskestellsutvalget er å planlegge og offentliggjøre periode med garnfiske, samt organisere kontrollen i forbindelse med dette fisket. Fiskestellsutvalget skal også organisere kortsalg, kultivering av fiskevannene samt kontroll av fiskekort.