Styret i grunneierlaget

For 2019 er følgende styre i Vestre Balsfjord grunneierlag SA valgt:

Leder: Heidi Elvebo, mobil 90078276

Styremedlemmer:
Svein Erik Hansen
Bernard Guleng
Wiggo Østerås
Therese Pettersen

Andre verv:
Vara (1år): Jan Ole Pettersen og Bjørn Inge Guleng
Revisorer (1 år): Turid Bjørnstad og Gunnveig Pedersen Yenice.
Utsendinger til møte i Troms utmarkslag: Heidi Elvebo og Wiggo Østerås
Fiskestellsutvalget (1 år): Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Kåre Olav Holm.
Valgkomite: Tor Arne Fagertun (1 år), Eldbjørn Pettersen (2 år) og Kurt Olsen (3 år)