Styret i grunneierlaget

For 2020 er følgende styre i Vestre Balsfjord grunneierlag SA valgt:

Leder: Wiggo Østerås, mobil 906 97 733

Styremedlemmer:

Svein Erik Hansen

Therese Pettersen

Bernard Guleng

Einar Heim

Konstituering av styret for 2020 vil gjøres på det nye styret sitt første styremøte.

Andre verv:
Vara (1år): Jan Ole Pettersen og Bjørn Inge Guleng
Revisorer (1 år): Turid Bjørnstad og Gunnveig Pedersen Yenice.
Utsendinger til møte i Troms utmarkslag: Velges av styret
Fiskestellsutvalget (1 år): Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Kåre Olav Holm.
Valgkomite: Jostein Nordeng (1 år), Eldbjørn Pettersen (1 år) og Kurt Olsen (2 år)