Styret i grunneierlaget

For 2022 er følgende styre i Vestre Balsfjord grunneierlag SA valgt:

Leder: Wiggo Østerås, mobil 906 97 733

Styremedlemmer:

Svein Erik Hansen

Therese Pettersen

Bernard Guleng

Einar Heim

Andre verv:
Vara (1år): Jan Ole Pettersen og Bjørn Inge Guleng
Utsendinger til møte i Troms utmarkslag: Velges av styret
Fiskestellsutvalget (1 år): Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Stian Hansen.
Valgkomite: Jostein Nordeng (leder), Eivind Hemmingsen og Kristian Klausen.