Styret i grunneierlaget

For 2019 er følgende styre i Vestre Balsfjord grunneierlag SA valgt:

Leder: Heidi Elvebo, mobil 900 78 276

Styremedlemmer:

Svein Erik Hansen – nestleder

Therese Pettersen – sekretær

Bernard Guleng – kasserer

Wiggo Østerås – styremedlem

Konstituering av styret for 2019 ble gjort på styremøte den 09.04.2019, sak 1/19.

Andre verv:
Vara (1år): Jan Ole Pettersen og Bjørn Inge Guleng
Revisorer (1 år): Turid Bjørnstad og Gunnveig Pedersen Yenice.
Utsendinger til møte i Troms utmarkslag: Heidi Elvebo og Wiggo Østerås
Fiskestellsutvalget (1 år): Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Kåre Olav Holm.
Valgkomite: Tor Arne Fagertun (1 år), Eldbjørn Pettersen (2 år) og Kurt Olsen (3 år)