Bestemmelser for jakt

Jaktkort:

Laget selger jaktkort til småvilt. Jakttidsrammene følger de sentrale bestemmelsene, med unntak av rypejakta som stopper i vårt område 23. desember. Les mer under regler for rypejakt lenger ned på siden.

Jaktkort for småvilt:

Døgnkort Kr 50,-

Helgekort (Fredag Lørdag og Søndag) Kr 120,-

Årskort Kr 400,-

Familie årskort Kr 500,-

Årskort medlem av Gr.laget Kr 150,-

Jaktkort kan kjøpes på Vippsnr 509593 eller hos Helge Storbakk, Odd Harald Skogan, Tor Arne Fagertun, Bernhard Guleng eller Jørgen Bjørkli.

Innrapportering etter all småviltjakt gjøres til Bernhard Guleng.

Regler for småviltjakt:

All småviltjakt i Vestre Balsfjord grunneierlag skal foregå i utmark. Unntak er grunneiernes egen jakt på åte, eller særskilt avtale med den enkelte grunneier. Eventuell småviltjakt med hund og småviltjakt på innmark skal avklares og godkjennes av grunneier. Dette for å unngå uønskede hendelser. Forøvrig vises det til lokal forskrift om utvidet båndtvang i Balsfjord kommune.

Brudd på disse bestemmelse vil kunne føre til at den aktuelle jeger/jegere ikke vil få kjøpt jaktkort i Vestre Balsfjord grunneierlag, og på den måte nektes å utøve jakt i området. Det vil ikke være mulig å kjøpe jaktkort for de to neste jaktsesongene, dersom en jeger har brutt disse bestemmelsene.

Spesielle bestemmelser for rypejakt:

På årsmøte den 21.01.2017, sak 4 punkt VIII, ble det vedtatt å oppheve fredning på rype. Det ble vedtatt en døgnkvote på to ryper. Det er forbudt å jakte med hund. Rypejakta gjelder til og med 23.desember.

Regler for elgjakt:

Salg av elgjakt ble første gang vedtatt på årsmøte 2017, den 09.03.2018, sak 7.1. Lokalt jaktlag har førsterett til å kjøpe jakten. Den ble solgt for fem år til grunneierlagets lokale jaktlag, på styremøte den 02.05.2018, sak 2/18.

Avtalen ble vedtatt videreført på årsmøte for 2021 den 17.03.2022, sak 9, og elgjakta for perioden 2023-2027 er solgt til grunneierlagets lokale jaktlag.

Bilderesultat for jakt bilde