Bestemmelser for jakt

Bilderesultat for jakt bilde

Jaktkort:

Laget selger jaktkort til småvilt. Jakttidsrammene følger de sentrale bestemmelsene, med unntak av rypejakta som stopper i vårt område 23. desember. Les mer under regler for rypejakt lenger ned på siden.

Jaktkort for småvilt:
Familie årskort kr 500,-
Årskort kr 400,-
Årskort medlem av grunneierlaget kr 150,-
Helgekort (fredag, lørdag og søndag) kr 120,-
Døgnkort kr 50,-

Jaktkort kan kjøpes i «handlekurv» på Vipps eller hos Helge Storbakk, Odd Harald Skogan, Tor Arne Fagertun, Bernard Guleng eller Jørgen Bjørkli. Selgerne tar kontant betaling eller vipps til lagets vippsnr 509593.

Innrapportering etter all småviltjakt gjøres til Bernard Guleng.

Regler for småviltjakt:

All småviltjakt i Vestre Balsfjord grunneierlag skal foregå i utmark. Unntak er grunneiernes egen jakt på åte, eller særskilt avtale med den enkelte grunneier. Eventuell småviltjakt med hund og småviltjakt på innmark skal avklares og godkjennes av grunneier. Dette for å unngå uønskede hendelser. Forøvrig vises det til lokal forskrift om utvidet båndtvang i Balsfjord kommune.

Brudd på disse bestemmelse vil kunne føre til at den aktuelle jeger/jegere ikke vil få kjøpt jaktkort i Vestre Balsfjord grunneierlag, og på den måte nektes å utøve jakt i området. Det vil ikke være mulig å kjøpe jaktkort for de to neste jaktsesongene, dersom en jeger har brutt disse bestemmelsene.

Spesielle bestemmelser for rypejakt:

På årsmøte den 21.01.2017, sak 4 punkt VIII, ble det vedtatt å oppheve fredning på rype. Det ble vedtatt en døgnkvote på to ryper. Det er forbudt å jakte med hund. Rypejakta gjelder til og med 23.desember.

Regler for elgjakt:

Salg av elgjakt ble vedtatt på årsmøte 2017, den 09.03.2018, sak 7.1. Lokalt jaktlag har førsterett til å kjøpe jakten.

Den ble solgt for fem år til grunneierlagets lokale jaktlag, på styremøte den 02.05.2018, sak 2/18.

Bilderesultat for jakt bilde