Møteplan

Møteplan for 2020 vil bli publisert etter at det nye styret har hatt sitt første styremøte.

Saker som det er ønskelig at styret skal behandle kan sendes til en av styrets medlemmer eller pr e-post til post@vestrebalsfjordgrunneierlag.no.