Møteplan

Styret for 2019 vil avholde styremøter fortrinnsvis i løpet av uke 24, 32, 41 og 50. Forberedende møte for årsmøte 2019 vil avholdes fortrinnsvis i uke 3 i 2020.

Saker som det er ønskelig at styret skal behandle kan sendes til en av styrets medlemmer eller pr e-post til post@vestrebalsfjordgrunneierlag.no.