Innkalling til årsmøte

Vestre Balsfjord grunneierlag SA inviterer med dette andelshaverne til årsmøte for 2017, fredag 9 mars kl 20:00 i Josefvatn bygdehus.

Frist for å melde innkomne saker til styret settes til søndag 4. mars.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsmelding og regnskap.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret.
5. Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsavgifter for kommende år.
6. Valg av
styreleder for ett år
det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.
et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer.
revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.
7. Behandle innkomne saker
7.1 Sak fra styret: salg av elgjakta, jfr forslag presentert til medlemsmøte 15. juni 2017.
7.2 -7.? Evt innmeldte saker fra andelshaverne.
8. Foreta vedtektsendringer. Styret foreslår vedtektsendring ang § 4. Grense for medlemsskap settes til 20 daa.
9. Fatte vedtak om endring av andelsgrunnlaget.
10. Velge fagutvalg for det enkelte arbeidsfelt, for eksempel viltstellsutvalg, fiskestellsutvalg m.v.
11. Delegere myndighet til styret og eller fagutvalg.
12. Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke.

Enkel servering.

Dette innlegget ble publisert i Årsmøte. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar