Årsmøte 2018

28.3.2019 hadde vi årsmøte i Vestre Balsfjord grunneierlag SA. Vi fikk valgt et nytt styre med Heidi Elvebo som ny leder og Therese Pettersen som nytt styremedlem.

På sidene våre har vi lastet opp årsmøteprotokollene til grunneierlaget siden 2017, da vi dannet laget på nytt som SA. Der vil du finne protokollen fra gårdagens møte.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Josefvatn leverer!

Bernt Løvlid har meldt om storfangst i dag:

Røya på 1,75 kg ble tatt i dag 10. april 2018. FIsken beit på rett nord for naustet ved Fosselva.

Vi gratulerer!

Skrevet i Ukategorisert | 2 kommentarer

Fiskestellsutvalget tilrettelegger for fiskere og gjennomfører kortkontroll

Fiskestellsutvalet bestående av Tor Arne Fagertun, Nils Furumo og Jørgen Bjørkli, vil til isfisket på Josefvatn i påska, tilrettelegge for fiskerne med å kjøre ut ved til bålplasser ved Josefvatn.

Det blir også gjennomført kontroll av at fiskerne har kjøpt fiskekort. Kontrollørene vil ha vester som vist på bildene:

 

Vi håper alle tilreisende gjester vil kose seg på isen, og få godt med fangst.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nye kortpriser for jakt og fiskekort

Laget selger fiskekort som er gyldig i Josefvatn, Vasskjosen, Holmelva, Jarelvvatnet, Tindvatnene, Holtevatnet, Storvatnet og Andersvatnet. Grunneierne har valgt å holde Langvatnet, Rundvatnet, Vestervatnet, Stordalvatnet og Litjevatnet utenfor grunneierlaget.

Fiskevannene har fine bestander av røye og ørret.

Fiskekort ble justert på siste årsmøte til:
Familie årskort kr 500,-
Årskort kr 400,-
Årskort medlem av grunneierlaget kr 150,-
Helgekort (fredag, lørdag og søndag) kr 120,-
Døgnkort kr 50,-

Fiskekort selges blant annet hos Esso på Tømmerelv og hos
Helge Storbakk (41760605),
Tore Karoliussen(91858283),
Odd Harald Skogan (91586352),
Gunnar Bjørkli (91120031)
Tor Arne Fagertun (97753434),
Bernard Guleng (95175617)
Jørgen Bjørkli (97167599).

Utleie av båt med årer: kr 60,- for 6 timer.

Jaktkort til småvilt i lagets område har fått tilsvarende priser for liknende korttyper.

Selgerne tar kontant betaling eller vipps til lagets vippsnr 509593. Kjøper må opplyse om kortnr, korttype og navn i vippsbetalingen.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Invitasjon til jubileumsfest for grunneierlaget lørdag 17. mars

jubileumsfest

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Sakspapirene som skal behandles på årsmøtet for 2017

Årsmøtepapirene 2017

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte

Vestre Balsfjord grunneierlag SA inviterer med dette andelshaverne til årsmøte for 2017, fredag 9 mars kl 20:00 i Josefvatn bygdehus.

Frist for å melde innkomne saker til styret settes til søndag 4. mars.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsmelding og regnskap.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret.
5. Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsavgifter for kommende år.
6. Valg av
styreleder for ett år
det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.
et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer.
revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.
7. Behandle innkomne saker
7.1 Sak fra styret: salg av elgjakta, jfr forslag presentert til medlemsmøte 15. juni 2017.
7.2 -7.? Evt innmeldte saker fra andelshaverne.
8. Foreta vedtektsendringer. Styret foreslår vedtektsendring ang § 4. Grense for medlemsskap settes til 20 daa.
9. Fatte vedtak om endring av andelsgrunnlaget.
10. Velge fagutvalg for det enkelte arbeidsfelt, for eksempel viltstellsutvalg, fiskestellsutvalg m.v.
11. Delegere myndighet til styret og eller fagutvalg.
12. Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke.

Enkel servering.

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

Kortsalg med vipps

Vi har ordnet vipps for grunneierlaget. Jakt og fiskekort kan fra nå av betales på vipps til Vestre Balsfjord grunneierlag SA på 509593 (unntak kort som selges på Esso Tømmerelv).

Kortselger må se på kjøpers telefon at betalingen er gjennomført før kortet leveres ut. I betalingsinformasjon bør det stå type kort (jaktkort/fiskekort) kortnr og navn på kjøper.

Selger skriver i gjenparten på kortblokka at kortet er betalt med lagets vipps.

Skrevet i Fiske, Jakt | Legg igjen en kommentar