Sakspapirene som skal behandles på årsmøtet for 2017

Årsmøtepapirene 2017

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte

Vestre Balsfjord grunneierlag SA inviterer med dette andelshaverne til årsmøte for 2017, fredag 9 mars kl 20:00 i Josefvatn bygdehus.

Frist for å melde innkomne saker til styret settes til søndag 4. mars.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsmelding og regnskap.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret.
5. Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsavgifter for kommende år.
6. Valg av
styreleder for ett år
det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.
et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer.
revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.
7. Behandle innkomne saker
7.1 Sak fra styret: salg av elgjakta, jfr forslag presentert til medlemsmøte 15. juni 2017.
7.2 -7.? Evt innmeldte saker fra andelshaverne.
8. Foreta vedtektsendringer. Styret foreslår vedtektsendring ang § 4. Grense for medlemsskap settes til 20 daa.
9. Fatte vedtak om endring av andelsgrunnlaget.
10. Velge fagutvalg for det enkelte arbeidsfelt, for eksempel viltstellsutvalg, fiskestellsutvalg m.v.
11. Delegere myndighet til styret og eller fagutvalg.
12. Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke.

Enkel servering.

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

Kortsalg med vipps

Vi har ordnet vipps for grunneierlaget. Jakt og fiskekort kan fra nå av betales på vipps til Vestre Balsfjord grunneierlag SA på 509593 (unntak kort som selges på Esso Tømmerelv).

Kortselger må se på kjøpers telefon at betalingen er gjennomført før kortet leveres ut. I betalingsinformasjon bør det stå type kort (jaktkort/fiskekort) kortnr og navn på kjøper.

Selger skriver i gjenparten på kortblokka at kortet er betalt med lagets vipps.

Skrevet i Fiske, Jakt | Legg igjen en kommentar